หน้าเว็บ

27/8/54

กลุ่มปลาปากกลม (Cyclostomes)

      คือกลุ่มปลาที่ไม่มีกระดูกขากรรไกร (jawless หรือ agnathou fish) มีลักษณะโบราณคาดว่ามีบรรพบุรุษเป็นพวก ostracoderms ที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 400 ล้านปีมาแล้ว (ในยุค Silurion หรือ Devonian) มีโครงร่างเป็นกระดูกอ่อน ลำตัวยาวคล้ายปลาไหล ไม่มีเกล็ด มีเมือกมาก ไม่มีแกนเหงือกโดยเหงือกจะมีลักษณะเป็นถุง เรียก marsipobranch ส่วนของโครงเหงือกติดกับกล่องสมอง ไม่มีครีบคู่ ไม่มีกระดูกซี่โครง มีรูจมูกรูเดียวอยู่ตรงกลาง เรียกว่า monorhinous แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ lamprey และ hagfish

      ปลา lampreys (Order Petromyzontiformes) ทั่วโลกมีทั้งหมด  35  ชนิด เป็นปลาที่มีการอพยพย้ายถิ่นเพื่อการวางไข่ โดยขึ้นไวงไข่ในน้ำจืดแล้วกลับลงมาเจริญวัยและหากินในทะเล ตัวโตเต็มวันมีขนาดระหว่าง 75 มิลลิเมตรและมากกว่า 1 เมตร มีครีบหลัง 2 อันและครีบหาง 1 อัน ช่องเปิดเหงือก 7 คู่ มีอวัยวะรูปครึ่งวงกลมช่วยในการทรงตัวข้างละ 2 อั และจมูกไม่มีทางติดต่อกับช่องคอ ชนิดที่มีขนาดใหญ่ส่วนมากเป็นตัวเบียฬเกาะติดและดูดของเหลวจากปลาและสัตว์อื่นเป็นอาหาร ชนิดที่มีขนาดเล็กส่วนมากจะหากินเป็นิอสระ
      ปลา hagfish (Order Myxiniformes) มีทั้งหมดประมาณ 20 ชนิด อาศัยในทะเลเขตอบอุ่น ขนาดความยาวระหว่าง 30 เซ็นติเมตรและมากกว่า 1 เมตร ตามีขนาดเล็กบางชนิดตาบอดไม่มีครีบหลัง มีครีบหาง มีช่องเปิดเหงือก 1 - 15 คู่ มีอวัยวะรูปครึ่งวงกลมช่วยในการทรงตัวข้างละ 1 คู่ จมูกมีทางติดต่อกับช่องคอ  และมีหนวดรอบปาก 4 เส้น ดำรงชีพโดยการเป็นตัวเบียฬและกินซากเน่าเปื่อนเป็นอาหาร